Regionálna rozvojová agentúra,

Združenie pre rozvoj regiónu GEMER - MALOHONT

 

je členom  IS RRA v roku 2014

a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR

 

Riaditeľka RRA - Juliana Uhrinová - certifikovaná

 

Registration nubmer  P2R/NLPB175953

 

ocenenia RRA

 

 Cena ministra výstavby a RR SR za 2. miesto

v celkovom hodnotení RRA

Cena ministra výstavby a RR SR za 1. miesto

v kategórii podnikateľské zámery

Cena ministra výstavby a RR SR za 1. miesto

v kategórii poskytovanie informácií a informačné systémy

 

 

 

Delegovaní zástupcovia členov  RRA:

 

 Empora Capital - Ing. Ladislav Sedmák

                                                                   GEMMA - Daniel Brezina

                                                                    ZMOGaM - Mgr. Michal Bagačka

 ÚPSVaR RS - JUDr. Lívia Koósová 

                       Brantner s.r.o.  - Ing. Ladislav Bartakovič

                        Gemernákup a.s.  - Ing. Alexander Madarász             

                                      Mestský úrad RS - Ing. Eva Muráriková

                                SKI centrum Línia - František Auxt

                            

 

 

V sekcii zaujímavosti a návody nájdu učitelia i žiaci množstvo zaujímavostí o Európe.

Tiež ponúkame detský kútik pre tých najmenších s množstvom zaujímavých hier.

Stačí sa len preklikať :)