Fotodokumentácia z našich akciíí 2015

Pracovné stretnutie so starostami - 22.1.2015

Záznamy: 1 - 2 zo 3
1 | 2 >>

Pracovné stretnutie k príprave národného projektu Práca a nezamestnanosť, Vígľaš, dňa:28.1.2015

Záznamy: 1 - 2 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Regionálna konferencia pre starostov obcí Blžskej a Valickej doliny, Rakytník, dňa:28.02.2015

Záznamy: 1 - 2 zo 6
1 | 2 | 3 >>

Pracovné stretnutie s podnikateľmi, Rimavská Sobota Ventura, 16.03.2015

Pracovné stretnutie 20.05.2015

Pracovné stretnutie BB30.06.2015

Fotogaléria: Pracovný seminár Hnusta17.7.2015

Fotogaléria:Konferencia Cervený Kláštor 22.9.2015

Burza práce 8.10.2015

Workshop Rožňava 28,10,2015

Školenie riaditeľov RRA Piešťany 18.-19.11.2015

Školenie k PHSR Trebišov 7-8.12.2015