celoštátna konferencia PROGRAM PRE ZAOSTALÉ REGIÓNY BB 20.02.2016