Zvýšenie odvodových úľav pri študentských brigádach

23.07.2014 14:46


Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška sumy, od ktorej budú študenti stredných a vysokých škôl oslobodení od platenia odvodov pri práci na dohodu o brigádnickej práci študenta, sa zvyšuje zo súčasných 159,- (68) €  až na plánovaných 200,- € . Dohodli sa na tom zástupcovia študentských rád stredných a vysokých škôl spolu s ministerstvom práce a sociálnych veci.

Za študenta sa pokladajú všetci žiaci, ktorí majú štatút študenta. V súčasnosti bola výška súm oslobodená od platenia odvodov odlišná v závislosti od veku. Žiaci do 18 rokov mohli maximálne zarobiť 68, €  bez platenia odvodov a žiaci vo veku od 18 do 26 rokov mohli maximálne zarobiť 159,-  €. Zmena, ktorá ma vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka, zjednotí všetky sumy na výšku 200,- €.

Pri študentoch od 18 do 26 rokov bude potom úspora na odvodoch oproti súčasnosti 2,87 €  a u zamestnávateľov  8,92 € .

Pri študentoch do 18 rokov je táto suma podstatne vyššia. Odvodová úľava dosiahne hodnotu 9,24 €  a pre zamestnávateľov je táto suma na hodnote 28,71 € .

V súčasnosti je systém nastavený tak, že ak študent od 18 do 26 rokov zarobí na jednu dohodu o brigádnickej práci v tomto roku do 159,- €  mesačne, odvody platí len zamestnávateľ a to vo výške 1,05 percenta zo zarobenej sumy. Ide o odvody na garančné a úrazové poistenie. Pri študentoch do18 rokov je táto suma na úrovni 68 € .

Ak však zarobená suma presiahne spomínaných 159,- €  alebo 68,- € , vzniká povinnosť platiť odvody aj pre študenta aj pre zamestnávateľa. Jeho vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie bude jeho mesačný príjem z dohody po odpočítaní 159,- € , alebo 68,- € . Pri prekročení týchto súm sa na príjem sťahujú spolu odvody vo výške 29,8 percenta. Študent platí 7 percent, zatiaľ čo zamestnávateľ až 22,8 percenta. Zdravotné odvody sa nevzťahujú na príjem z dohody o práci študenta.