Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

03.08.2015 10:18


Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.
Zoznam obcí, ktoré sa zapoja do realizácie Národného projektu Take away, zoznma obcí, ktoré sa odmietli zapojiť do Národného projektu Take away a zoznam obcí, ktoré boli oslovené zapojiť sa do Národného projektu Take away nájdete tu:https://www.minv.sk/…/zoznam_%20obci_%20NP_%20Take%20away.pdf