Workshop

06.08.2014 13:28

Včera 5. augusta sa stretli Mgr. Jana Uhrinová za  RRA Hnúšťa a Juliana Uhrinová riaditeľka RRA Rimavská Sobota. Išlo o pracovné
stretnutie na ktorom sa účastníčky venovali predovšetkým možnostiach  spolupráce obidvoch RRA aj v rámci IS RRA. Zamerali sa predovšetkým na vzájomnú spolupráce pre prípravu projektov a vzájomnej participácie pri plnení úloh RRA v zmysle zákona o regionálnom rozvoji a to nielen v tomto, ale aj v budúcich rokoch. Stretnutie sa uskutočnilo v kancelárii RRA v Rimavskej Sobote a ako vždy malo priateľskú atmosféru. Obidve účastníčky vyslovili úplnú spokojnosť s výsledkom stretnutia a veria v úspešnú realizáciu všetkých dohodnutých aktivít.