Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01 - Spoločne hľadáme prácu

01.11.2016 13:32

Vyzvanie OP ĽZ NP 2016/3.1.1/3.3.1/01 - Spoločne hľadáme prácu

20.10.2016 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.