Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci

08.11.2016 13:14


  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 7. novembra 2016 vydalo Oznámenie k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci pre jednotlivých žiadateľov. Oznámenia sú zverejnené v časti Projekty/Projekty technickej pomoci/Vyzvania pre projekty technickej pomoci.

...

Zdroj: MŽP SR

Zobraziť viac