VÝZVA V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

20.10.2014 10:40
Od 15. októbra 2014 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2015 - 2017.

Výzva je zverejnená na web stránke IUVENTY v časti Granty / Nová generácia Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020 / Výzvy a formuláre, alebo klikajte tu