Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko Slovensko 2015

11.02.2015 11:19
  • Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 30. 3. 2015.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • realizáciu letných jazykových škôl,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,
  • realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills.
  • Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

    Priamy link na podávanie projektových žiadostí je https://projekt.aktion.saia.sk.

    Ďalšia uzávierka na predkladanie projektov bude 15. 5. 2015.