Výzva č. 3 / 2016 Fondu na podporu umenia

06.01.2016 14:43

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 4. januára 2016 do 4. februára 2016.

Dokument Výzvy č. 3/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:

Výzva_3_2016

PRE VSTUP DO REGISTRAČNÉHO SYSTÉMU FPU POUŽITE PRILOŽENÝ LINK:

https://podpora.fpu.sk/

Plné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 nájdete: tu

Pre uľahčenie procesu podávania žiadosti Vám ponúkame pomôcku v podobe Príručky pre žiadateľov o dotácie z FPU:

Prirucka pre ziadatela_dotacia_FPU

V prípade otázok sa môžete obrátiť na  našich referentov:

Ján Blaha - zodpovedný za Program 1 Umenie a Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
02/5932 4255, jan.blaha@fpu.sk

Zuzana Lapitková - zodpovedná za Program 1 Umenie
02/59324253, zuzana.lapitkova@fpu.sk

Miroslav Palec - zodpovedný za Program 1 Umenie, Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
02/59324256, miroslav.palec@fpu.sk

Ľudmila Hadvigerová - zodpovedná za Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
02/5932 4255, ludmila.hadvigerova@fpu.sk

Marína Kuruczová - zodpovedná za Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility
02/5932 4255, marina.kuruczova@fpu.sk

Zuzana Borošová - zodpovedná za Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie
02/59324253, zuzana.borosova@fpu.sk

Referentov môžete kontaktovať:
PO - ŠT:   9:00  - 12:00 hod. a  13:00 - 15:00 hod.
PI: 9:00  - 12:00 hod. a  13:00 - 14:00 hod.

 

 Zdroj: Fond na podporu umenia