Výstava Košice Tour Expo 2014

12.02.2014 10:03
 

 

voju účasť na výstave sme organizovali spolu s partnermi - Mesto Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, MAS Malohont, Patrol & Guard Rimavská Sobota a Kúpele Číž.

V budúcom období sa chystá prestavba charakteru výstavy Košice Tour Expo. Nebude zameraná výlučne na sektor cestovného ruchu ako doposiaľ, ale aj na propagáciu regiónov. K tomuto zámeru prispela aj naša RRA, nakoľko naše propagačné materiály obsahovali aj informácie o regióne, čo vzbudilo veľký záujem i pozitívnu odozvu zo strany verejnosti.

<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family:;" roman";"="" new="" 12pt;times="" roman","serif";="" times="">Naša agentúra zabezpečila aj tohto roku aj kultúrne doplnenie výstavy vernisážou fotografií Marty Kanalovej.