Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013

23.07.2014 16:51

Výročná správa Európskej komisie o ochrane  finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013

V zmysle komunikačnej aktivity č. 3  Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej  republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si Vás dovoľujeme  informovať o vydaní Výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných  záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2013

DOKUMENTY :

https://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1405946325.upl&ANAME=sprava.pdf

https://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1405946386.upl&ANAME=implement%C3%A1cia+%C4%8Dl.+325+ZFE%C3%9A+%C4%8C%C5%A0+2013.pdf

https://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1405946400.upl&ANAME=statistical_evaluation_of_irregularities_reported_part1_en.pdf

Zdroj:  nsrr.sk