Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

21.06.2013 10:52

OPVaV-2012/2.2/08-RO

     

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 30.06.2013