Členská schôdza

25.10.2013 10:00

Členská schôdza  Stredoeurópskej spoločnosti na podporu podnikania mladých  ( KEIVS ) sa konala na RRA v Rimavskej Sobote.

 

V piatok 25. 10. 2013 sa v kancelárii RRA, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota opäť konalo stretnutie medzinárodného významu.

 Do Rimavskej Soboty na pracovné stretnutie prišla Dr. Mária Lakatos, predsedkyňa stredoeurópskej spoločnosti KEIVS so sídlom v Budapesti a profesorka Technickej a ekonomickej fakulty, Fakulty sociálnych vied a Inštitútu obchodných vied v Budapesti. Predmetom pracovného stretnutia bolo posilnenie medzinárodnej spolupráce a podpory rozvoja zaostalých regiónov v oblasti malého a stredného podnikania, inovácií stredoškolského odborného vzdelávania a rómskej mládeže. Stretnutia sa zúčastnil aj podpredseda IS RRA SR Ing. Ervin Petrik z  Moldavy nad Bodvou, ako aj vedúca odboru regionálneho rozvoja Mesta Rimavská Sobota  Ing. Eva Muráriková. Partneri si upresnili svoje pozície a úlohy v medzinárodnom spoločenstve pre najbližšie obdobie. Ako uviedla riaditeľka RRA v Rimavskej Sobote Juliana Uhrinová: „  len jedna stránka veci je úspešné nadväzovanie kontaktov a získavanie podpory projektov v rámci medzinárodných vzťahov a EÚ, pokiaľ sa v regióne nenájde dostatočná podpora týchto aktivít.  RRA ako inštitúcia regionálneho rozvoja nie je a nemôže byť realizátorom týchto projektov, častejšie je v úlohe sprostredkovateľa a oslovuje oprávnené subjekty k spolupráci, čo je niekedy veľmi zložité. Okres Rimavská Sobota je žiaľ dlhodobo najzaostalejším regiónom Slovenska, miera nezamestnanosti a sociálneho a ekonomického zaostávania je viac ako znepokojivá, preto musíme využiť každú príležitosť a iniciatívu, ktorá by pomohla riešiť niektoré z problémov. Teší ma aj predstavený program na podporu inovácií vzdelávacích metód a programov pre stredne odborné školy, pretože v okrese máme potencionálnych partnerov v tejto oblasti.“  Reálnym výsledkom spolupráce spoločenstva je aj plánované otvorenie novej kancelárie v Komárne a to v najbližších dňoch.  Ďalšie pracovné stretnutie a to v širšom partnerskom kruhu sa opäť uskutoční v Rimavskej Sobote a to v decembri tohto roku.