Vedecká konferencia "Makroekonomické aspekty dlhovej krízy

30.07.2014 11:14

pozvanie na vedeckú konferenciu "Makroekonomické aspekty dlhovej krízy -  pripravenosť krajín čeliť novým výzvam", ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra  2014 so začiatkom o 9:00 hod. v budove Univerzity Komenského v Bratislave na  Šafárikovom námestí č. 6.
Organizátorom konferencie je Ekonomický ústav  SAV a Právnická fakulta UK v Bratislave. Zámer konferencie vyplýva z nevyhnutnej  interakcie ekonómie a práva pri riešení aktuálnych problémov a otázok v  súvislosti s dlhovou krízou a pripravenosťou čeliť novým výzvam z pohľadu  slovenskej i globálnej ekonomiky.
Účasť na konferencii je bezplatná a  účastníci budú mať zabezpečenú stravu. V priebehu augusta bude zverejnená  registrácia a kompletný program konferencie, o čom Vás ešte budeme  informovať.


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=cffe8d8237&view=att&th=147867b4720ff93b&attid=0.1&disp=safe&zw

Spracoval Juliana Uhrinová

Zdroj:

Ing. Boris Hošoff, PhD.
Ekonomický ústav SAV / Institute of Economic  Research
Slovak Academy of Sciences
Šancová 56
811 05, Bratislava
boris.hosoff@savba.sk

 

Vybavuje:

Mária Lacková

Ekonomický ústav SAV