United World Colleges (UWC) - Dvojročné štipendium

03.02.2015 10:57
Medzinárodná sieť stredných škôl United World Colleges (UWC) opätovne ponúka slovenským stredoškolákom možnosť získať štipendium na svojich zahraničných školách v Európe a Ázii. Štúdium je dvojročné a okrem kvalitného vzdelania umožňuje štipendistom rozvoj ich charakterových a hodnotových vlastností. V tomto roku vďaka UWC a finančnej podpore neziskovej organizácie LEAF získa štipendium sedem študentov. Dve štipendiá sú určené pre študentov zo znevýhodnených pomerov a budú udelené vďaka Nadácii VELUX.O štipendium na štúdium v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017 sa môžu uchádzať študenti 2. ročníka a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl mladší ako 18 rokov s výborným prospechom a so zvládnutými základmi anglického jazyka. Vítaní sú uchádzači, ktorí majú ambíciu zúročiť v neskoršej budúcnosti svoje zahraničné vzdelanie a pracovné skúsenosti na Slovensku.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: nie je známa
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU