THE OLAF REPORT 2014

08.06.2015 13:23

THE OLAF REPORT 2014
Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014.
THE OLAF REPORT 2014.pdf