Suma dávky garančného poistenia sa od 1.7.2014 zvýšila

06.08.2014 11:00


6.8.2014, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Suma dávky garančného poistenia je určená maximálnou sumou , ktorá je platná od 1.júla kalendárneho roka do 30. júna roka nasledujúceho. V období od 1.7.2013 do 30.6.2014 sa dávka garančného poistenia pohybuje na úrovni 2415 eur. Po tomto dátume sa dávka garančného poistenia pohybuje na úrovni 2472 eur.

Dávka garančného poistenia sa vypláca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Aktuálna výška maximálneho garančného poistenia sa určí v okamihu vzniku platobnej neschopnosti. Teda nie je dôležité kedy bola podaná žiadosť a ani z akého obdobia sú neuspokojené pracovnoprávne nároky zamestnanca.

Čas vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa sa určuje podľa toho kedy bola doručená žiadosť na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konania. To len v prípade ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu.