Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014

10.04.2015 14:34

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení operačného programu Vzdelávanie za rok 2014“.

S týmto dokumentom sa môžete oboznámiť tu: https://www.minedu.sk/spravy-o-aktivitach-hodnotenia-a-vysledkoch-hodnoteni-opv/