Schválenie mimoriadneho termínu na predkladanie ŽoP

02.12.2014 07:53

V nadväznosti na žiadosť RO pre PCS SR-ČR schválil certifikačný orgán mimoriadny termín na predloženie technickej súhrnnej žiadosti o platbu. Preto oznamujeme prijímateľom, že Žiadosti o platbu je možné predkladať v mimoriadnom termíne najneskôr do 8.12.2014. Žiadosti predložené po tomto termíne budú môcť byť preplatené až v roku 2015.