Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO

01.04.2015 12:14

V termíne od 30.3. - 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev  Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 spustený Rezervačný systém. Žiadatelia  o nenávratný finančný príspevok (NFP) si k predmetnej výzve môžu rezervovať termín stretnutia v dĺžke 1,5h. Konzultácie budú prebiehať pre výzvu OPVaV-2015/1.1/03-SORO od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v pondelky a stredy). Pre výzvu OPVaV-2015/3.1/01-SORO budú prebiehať konzultácie v rovnakých časoch počas dvoch dní v týždni (vždy utorky a štvrtky).

Konzultácie budú vykonávať kompetentní zamestnanci ASFEU podľa typu Vami žiadanej konzultácie, zameranej na:
1) formálnu kontrolu žiadosti o NFP a jej príloh,
2) rozpočet,
3) zameranie aktivít v zmysle výzvy.

Konzultácie budú prebiehať v priestoroch ASFEU na Hanulovej 5/B v Bratislave.

 

Vstup do Rezervačného systému:

www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/