Program obnovy dediny 2016

24.09.2015 10:12

Program obnovy dediny 2016 - zverejnenie formulárov, usmernení a tlačív
Na základe zverejnenej Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 boli na stránke Programu obnovy dediny zverejnené nasledovné formuláre tlačív:

- ŽIADOSŤ o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 spolu s usmerneniami č. 2 Programu obnovy dediny 2016 (nahrádzajú usmernenia č. 1 Programu obnovy dediny 2016) - (https://ix.sk/3EaYJ):

...

- USMERNENIE č. 2 Programu obnovy dediny 2016 - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (https://ix.sk/o9wXJ)

- USMERNENIE č. 2 Programu obnovy dediny 2016 - Zelená dedina (https://ix.sk/O02oI)

- Usmernenie k registrácii na web aplikácii web POD (https://ix.sk/0lNCt)

Zobraziť viac