Pripravovaná výstava Košice Tour Expo 2014

05.02.2014 10:16
 

 

Náš región sa bude prezentovať na výstave Košice Tour Expo 2014

Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer – Malohont Rimavská Sobota sa pripravuje na prezentáciu regiónu na výstave Košice Tour Expo 2014, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. až 9. februára ( piatok – nedeľa) v Hoteli Centrum Domu techniky. Ako sa vyjadrila Juliana Uhrinová, riaditeľka RRA RS, využívajú sa všetky príležitosti na propagáciu regiónu.

„Náš okres a región je často v štatistikách a v médiách spomínaný v negatívnych súvislostiach, ako je najvyššia miera nezamestnanosti, chudoba, neriešená rómska problematika a celková zaostalosť. Región svojim historickým, kultúrnym a prírodným potenciálom má čo prezentovať a ponúknuť aj dnes. Je však pravda, že nedostatok finančných prostriedkov sa odráža vo viacerých sférach a je veľmi ťažké pre inštitúciu ako je RRA zabezpečiť dostatok reprezentatívneho propagačného materiálu na trojdňovú výstavu, nehovoriac o finančnej podpore,“ poznamenala J. Uhrinová.

Dodala, že výstava v Košiciach je zameraná na cestovný ruch a aj vlani bol záujem o náš región, predovšetkým o naše kúpele a wellness centrá, rovnako aj o Gotickú cestu, ubytovacie a stravovacie zariadenia a ostatné historické pamiatky.

„Vlani, rovnako ako tohto roku bolo možné účasť na výstave zorganizovať len s partnermi, Mesto Rimavská Sobota, Gemersko-malohontské múzeum, MAS Malohont, Patrol & Guard Rimavská Sobota, Kúpele Číž, ktorým týmto ďakujem za spoluprácu. Tento rok je pre RRA výnimočný, pretože sa nesie v znamení 20. výročia založenia prvej RRA na Slovensku, ktorou bola naša rimavskosobotská,“ povedala J. Uhrinová. Ďalej uviedla, že preto sa snažia
vyvíjať aktivity, kde bude možné prezentovať nielen ich dlhoročnú prácu v regionálnom rozvoji, ale celkový pozitívny obraz o regióne. Využijú pritom všetky skúsenosti, partnerstvá a kontakty, aby aj naďalej prispievali k regionálnemu rozvoju. Jedným z príkladov je, že na výstavisku v Košiciach sa bude prezentovať formou fotogalérie moderné umenie amatérskeho umelca.

„Vybrali sme si fotky novinárky Marty Kanalovej, ktorá v tomto roku odprezentuje už druhýkrát v krátkom slede za sebou svoju umeleckú tvorbu. Som rada, že po úspešnej výstave benátskych masiek na prízemí rimavskosobotskej radnice, sa jej podarilo dať do kopy 30 fotografií, ktoré sú ukážkou umeleckého vnímania nášho bezprostredného okolia, krajiny a ľudí. Dúfam, že fotogaléria Marty Kanalovej, ktorá má za sebou niekoľko fotografických výstav, bude dôstojným reprezentantom Mesta Rimavská Sobota“, uzavrela Juliana Uhrinová. Zostáva len veriť, že výstava sa bude páčiť hlavne návštevníkom, a že sa táto snaha odzrkadlí na návštevnosti regiónu.