Priemernú mzdu nedosahuje 65 percent Slovákov

28.07.2014 11:32


Na Slovensku stále väčšina ľudí zarába menej, ako je  priemerná mzda. Sú ich až dve tretiny. Potvrdili to štatistiky spracované  spoločnosťou TREXIMA Bratislava za rok 2013, ktoré sa opierajú o najširšiu  vzorku respondentov spomedzi firiem na Slovensku.

Bez ohľadu na dĺžku pracovného času poberalo 64,51 %  zamestnancov nižšiu mzdu, ako je zistený celorepublikový priemer.  V porovnaní s rokom 2012 sa však mzdové rozdiely mierne zmenšili,  predvlani bol podiel zamestnancov s podpriemerným zárobkom  65,90 %. Reálnejší pohľad na úroveň miezd na Slovensku  poskytuje ukazovateľ medián. Jeho výška bola v roku 2013 na úrovni  708 eur. Znamená to, že polovica ľudí zarábala viac a presne  polovica menej ako 708 eur.

Platí, že zamestnanec zarábajúci podpriemerne patrí medzi väčšinu. Medián je  v niektorých prípadoch nižší o viac ako 30 % až 40 % ako priemer. Napríklad priemerná mzda manažéra je 1 945 eur. No  polovica z nich zarába menej než 1 384 eur. Zamestnania, kde väčšina zamestnancov zarába menej ako  priemer.....

podrobnejšie na stránke https://www.mzdovecentrum.sk/clanok-kaviaren/priemernu-mzdu-nedosahuje-65-percent-slovakov.htm

Spracovala , Juliana Uhrinová  Regionálna  Rozvojová Agentúra , Združenie pre rozvoj regiónu Gemer - Malohont