Pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

31.12.2014 17:02

 PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.