Pracovná návšteva na Spojenej škole v Rimavskej Sobote.

25.10.2013 13:01

Dňa 25.10.2013 sme uskutočnili pracovnú návštevu na Spojenej škole v Rimavskej Sobote . Prijal nás pán riaditeľ Ing. Karol Kisantal a pani zástupkyňa Ing. Agnesa Daňková.

Priniesli sme informácie o výsledkoch výsledkov členskej schôdze Stredoeurópskej spoločnosti na podporu podnikania mladých  ( KEIVS )  a  informácie o  predstavenom programe na podporu inovácií vzdelávacích metód a programov pre stredne odborné školy. Riaditeľ školy prisľúbil aktívnu spoluprácu.

Zároveň sme sprostredkovali pracovné stretnutie s Dr. Lakatos Mária (KEVIS)  na december tohto roku.