Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

02.09.2015 15:05

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých poľnohospodárov

Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov, pričom 70 % podpory sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 30 % po správnej realizácii pod...nikateľského plánu. Aby sme záujemcom uľahčili prípravu projektov, ponúkame vám niekoľko užitočných informácii.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
• Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde (docx, 47.36 Kb, 296x)