Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov kód výzvy: ROP-3.1-2014/01 Ukončenie prijímania tento mesiac Ukončenie prijímania žiadostí: 18.02.2015

11.02.2015 11:17