Pokračuje sa v príprave stratégie rozvoja 2014 - 2020

11.02.2015 11:34

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území.

 

Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pri tom.

V pondelok 23. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Rimavských Zalužanoch uskutoční druhé z pracovných stretnutí zamerané na prípravu stratégie miestneho rozvoja.