Podpora rozvoja športu 2015

25.03.2015 09:31

Podpora rozvoja športu 2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015

 

https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2015/