Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

16.07.2014 11:04

Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje nový Národný projekt č. XXXIV-2 „Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK“, ktorý sa týka možnosti poskytovania príspevku na podporu vytvárania pracovných miest.

Cieľom projektu je podpora zamestnávateľov, ktorí vytvoria pracovné miesta pre UoZ.
Bližšie informácie poskytnú zamestnanci UPSVR Rimavská Sobota,
oddelenia AOTP – zamestnávateľ, Ildikó Csernok na t.č. 047 24 50 403.

 


Informácie poskytla: Júlia Antalová, hovorkyňa ÚPSVR Rimavská Sobota

 

Zdroj: Marta Kanalová - stránka Mesta Rimavská Sobota