Podpora formou úveru pre rok 2016

05.01.2016 10:39

 

- dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond zverejnil formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou úveru pre rok 2016, prílohy týchto žiadostí a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2016.

Dokumenty je možné stiahnuť po kliknutí tu.

Zdroj: Environmentálny fond