PCS SK-HU 2007-2013: Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa

18.11.2014 16:37

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste od teraz (17.11.2014) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov a spracovávaní monitorovacích správ.

Balík dokumentov si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu - Na stiahnutie. V prípade otázok sa prosím skontaktujte so svojim prvostupňovým kontrolórom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.