Odborný seminár k novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

01.12.2014 17:31

Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT v Rimavskej Sobote a AGENTÚRA   PRE   ROZVOJ   GEMERA v Hnúšti, si Vás dovoľuje pozvať na:

odborný seminár k novej metodike na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( ďalej len PHSR) v zmysle novely zákona č.539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a ďalších projektoch a možnostiach čerpania dotácií v regióne.

Seminár s rovnakým obsahom sa bude konať v nasledujúcich dňoch, tak, aby ste si mohli vybrať termín a miesto, ktoré bude pre Vás najviac vyhovujúce:

  1. Seminár v Hnúšti , ktorý sa bude konať dňa 11.12.2014 

Adresa : Veľká sála MsKS, ul. Rumunskej armády 195, Hnúšťa , začiatok : 10,00 hod.

  1. Seminár v Jesenskom, ktorý sa bude konať dňa 15.12.2014

Adresa: Dom kultúry, obec Jesenské, začiatok : 10,00 hod

 

PROGRAM:

10:00 – 10:30 Regionálne rozvojové agentúry, IS RRA a ich činnosť v regióne

                           Juliana Uhrinová, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT, Rimavská Sobota

                          JUDr.Monika Vaškovičová, Agentúra pre rozvoj Gemera, Hnúšťa

10:30 – 11:30 Nová metodika PHSR

           Mgr. Jana Uhrinová,AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA, Hnúšťa

           Juliana Uhrinová, Združenie pre rozvoj regiónu Gemer-Malohont, Rimavská Sobota

11:30 – 11:45 Význam PHSR a vzájomnej spolupráce samospráv

Ing. Vladimír Brieda – vedúci oddelenia rozvoja hospodárskych aktivít na úrade        BBSK

11:45 – 12:00  Prestávka

12:00 – 12:30  Príprava projektov pre samosprávy a prehľad fondov EÚ

                            JUDr. Monika Vaškovičová, AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA, Hnúšťa

12:30 – 13:00  Príklady z dobrej praxe  - Od dávok k platenej práci – Projekt riešenia dlhodobej 

nezamestnanosti.

Ing. Štefan Repko, Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica,

Juliana Uhrinová, Združenie pre rozvoj regiónu GEMER – MALOHONT