Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky

26.11.2014 14:31

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky  bola aktualizovaná tabuľka prehľad žop za ROP.