Oznam pre žiadateľov o NFP v súvislosti so zákazom poskytovania štátnej pomoci podnikom v ťažkostiach

23.12.2014 21:34

 

 

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s podmienkou zákazu poskytovania štátnej pomoci pre "podniky v ťažkostiach". Oznam je dostupný tu, ako aj v časti Štátna pomoc.