Oznam pre obce od USVRK

11.07.2016 12:11


 Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách ...a obciach s prítomnosťou MRK - 1. fáza. 

• Dokument na stiahnutie oznamenie pre obce (16,3 kB)   
[RRA RS]