Nový stavebný zákon.

02.06.2015 13:19

Nový stavebný zákon.
Vláda SR schválila na včerajšej schôdzi návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.Medzi najväčšie novinky nového stavebného zákona patrí povinné vypracovanie územných plánov pre všetky obce.... Tie spolu so zastavovacími plánmi urýchlia a zjednodušia povoľovacie procesy. Zároveň sa zintenzívni boj proti čiernym stavbám. Nový stavebný zákon neumožní legalizovať čierne stavby a na tie už dnes stojace bude jasne stanovená lehota, dokedy bude možnosť dať ich do súladu so zákonom. Na všetko bude dozerať posilnená Slovenská stavebná inšpekcia.
Nový stavebný zákon zároveň mení štruktúru stavebných úradov a zvyšuje nároky na ľudí, ktorí na nich budú pracovať. Výsledkom bude kvalitnejší servis, ktorý ľuďom stavebné úrady budú poskytovať. Zefektívňujú sa aj jednotlivé procesy v konaní na stavebných úradoch. Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.Niektoré z nich sa zlučujú, pri jednoduchých stavbách, napríklad rodinných domov do 300 metrov štvorcových, sa dve konania zlučujú do jedného, čo ľudom ušetrí až tri mesiace času.
Prezentáciu nájdete TU