NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

08.12.2016 14:57

NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov:

...

2. február 2017
https://www.cedslovakia.eu/clanky/pristup-na-trh