Návrh integračného zámeru ITMS2014+

27.11.2014 10:01

Vláda SR dnes na svojej 135 schôdzi okrem iných bodov prerokovala a schválila s pripomienkou v bode č.13

 

Návrh integračného zámeru ITMS2014+

 

Predkladacia správa

Vlastný materiál

Pripomienkové konanie

Návrh komuniké

Doložka vplyvov

Obal

Príloha 1

Príloha 2

Návrh uznesenia

 

Stanoviská:

Kompletný materiál (v .zip formáte)