Národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK"

11.01.2016 13:07

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 11. januára 2016 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v rámci projektu „Šanca na zamestnanie pre BSK“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.