Nariadenie vlády SR č. 76/2015 Z. z.

24.04.2015 13:18

z 8.4.2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)