Pracovné stretnutie

19.09.2013 12:44

 

Dňa 19.9.2013 sa v kancelárii  Regionálnej rozvojovej agentúry v Rimavskej Sobote  ( RRA RS) konalo už druhé  pracovné stretnutie s rakúskymi partnermi z Grazu.  Delegácia, menovite Werner  Breithuber – podpredseda štajerského parlamentu s manželkou, Walter Kropfl – predseda poslaneckého klubu sociálno-demokratickej strany (SPO) v štajerskom parlamente s manželkou, Michael Schumacher –poradca parlamentného klubu SPO a  Agnes Truger – Welthaus sa zaujímala o súčasný stav v okrese.

Delegáciu prijala a sprevádzala riaditeľka  RRA RS Juliana Uhrinová. Rozhovory  boli zamerané  na problematiku zamestnanosti, potenciálu, pripravenosti  a perspektívu  budúcej spolupráce oboch regiónov pri riešení problémov.  Pracovné stretnutie prinieslo aj konkrétne výsledky a to priamu podporu a finančné prostriedky pre spoločný projekt v obci Hostice, kde by zahraničný donor zabezpečil kofinancovanie  projektu na podporu zamestnávania mladých ľudí  do 29 rokov ( nové pracovné  miesta pre 5 mladých ľudí) a ďalších perspektívnych projektov  hlavne pre marginalizované skupiny obyvateľstva.

RRA RS

 

Juliana Uhrinová