Najnovšie správy z regionálnej politiky EÚ

05.10.2015 13:32


zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia prijala na začiatku programového obdobia, nájdete nižšie. Programy pripravujú členské štáty alebo regióny a sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho fondu. Programy Európskeho sociálneho fondu (ESF) nájdete na stránke ESF.
viac info:https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/programmes