Najlepší z najlepších prevzali významné ocenenia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

05.11.2013 13:04

Záver októbra patrí už tradične k obdobiu, keď sa najlepší z najlepších stretávajú, aby za svoju celoživotnú prácu prevzali najvyššie ocenenia ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Tohto roku sa toto významné podujatie uskutočnilo 31. októbra v Bratislave, v hoteli Bôrik. Podujatie moderovala riaditeľka osobného úradu MDVRR SR Iveta Šimonovičová, laudácie o každom ocenenom uvádzal slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič. Poďakovanie všetkým 48 oceneným, medzi ktorými boli ľudia pracujúci v oblasti dopravy, pôšt, stavebníctva, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja za významný prínos nielen pre rezort, ale aj pre celú spoločnosť predniesol a zároveň odovzdal ocenenia štátny tajomník MDVRR SR Viktor Stromček.

Rezortné ocenenia prevzali aj zástupcovia Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr:

František Jedinák a Ing. Štefan Repko získali ocenenie Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu.                                                                

Ing. Ervín Petrík a Ing. Peter Pichoňský získali Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu.  

Ing. František Hromadík a Mgr. Anton Straka - in memoriam získali Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu.

Sviatočnú atmosféru, slová vďaky a uznania umocnilo pôsobivé vystúpenie Detského folklórneho súboru Kremienok z Bratislavy a umelecký zážitok z operetných a muzikálových melódií v podaní populárneho herca Divadla J. G. Tajovského Zvolen Štefana Šafárika.

Na fotografiách Františka Jedináka štátny tajomník MDVRR SR Viktor Stromček, riaditeľka osob. úradu MDVRR SR Iveta Šimonovičová, ocenení zástupcovia IS RRA (zľava) Miroslav Straka, ktorý prevzal ocenenie za svojho otca Antona Straku, Štefan Repko, Peter Pichoňský, Ervin Petrik, František Jedinák, František Hromadík a zábery z kultúrného programu.