Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov

02.02.2015 10:52
 
Zamestnanci Volkswagenu, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od Nadácie Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt“ podporu. Kľúčovými oblasťami aj pre rok 2015 sú podpora vzdelávania v technike, dopravnej výchove, nemeckom jazyku a v neposlednom rade vzdelávanie pre znevýhodnené skupiny občanov. Vzdelávanie sa však nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov. Vzdelanie sprevádza človeka po celý život, takže projekty zamestnancov siahajú od vzdelávania v rannom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: nie je známa
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 13. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU