Nadácia COOP jednota - Nech sa nám netúlajú

05.02.2015 11:03
Projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných
detí, so zameraním na podporu:
- pohybových aktivít v zdravom prostredí
- kultúrnu a umeleckú oblasť
- hľadanie a rozvíjanie mladých talentov.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: nie je známa
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 600 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU