MZV SR - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

11.02.2015 11:00
Predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany ľudských práv a slobôd. Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 769 500 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 50 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. február 2015
Kompletné informácie nájdete TU