Možnosť získania inovačných voucherov pre firmy

19.08.2014 16:09


Ministerstvo hospodárstva SR  vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratnej dotácie, na  základe ktorej sa môžu spoločnosti zaoberajúce sa výskumom a vývojom  uchádzať o inovačné vouchery. Týmito poukážkami bude možné uhradiť služby  výskumných a vývojových pracovísk a budú financované z prostriedkov  štátneho rozpočtu určených na rozvoj inovačných aktivít v podnikoch.

Využiť možnosť získania  peňažných poukážok majú firmy šancu do 2.9.2014. Rovnako ako minulý rok ja  vykonávateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá sa snaží najmä  znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov, ako aj minimalizovať povinnosti  preukazovania plnenia podmienok pre žiadateľov. Výhodou poukážok oproti minulému  roku je najmä nárast ich hodnoty, pre vybrané typy podnikov, ktoré majú do 250  zamestnancov. Výška sumy poskytovanej voucherom týmto podnikom vzrástla  z 3 500 Eur na 5 000 Eur a intenzita pomoci je 100%. Väčšie  podniky majú možnosť získať voucher vo výške 10 000 Eur, ako tomu bolo aj  v minulom roku, avšak intenzita pomoci môže byť len 45%. Celková suma  vyčlenená na pomoc prostredníctvom týchto voucherov je v roku 2014 vo výške  235 000 Eur.

Zdroj: Verlag  Dashöfer